Ibis posvátný (threskiornis aethiopicus)

 
 
 
  • Latinský název: Threskiornis aethiopicus
  • Stupeň ohrožení: málo dotčený
  • Řád: brodiví
  • Čeleď: ibisovití
  • Délka: 65-89 cm
  • Rozpětí: 110-1245 cm
  • Váha: 1,5 kg
  • Věk: až 21 let
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Popis a chování

Dospělý pták je asi 68 cm dlouhý. Má bílé opeření a černě zbarvený ocas. Tmavý má i krk a hlavu s častými lysými místy. Zobák má dlouhý, černý a zahnutý dolů. Pohlaví se od sebe zbarvením neliší. Charakteristické jsou i jeho delší černé nohy. Patří mezi tišší ptáky, občas však vydává skřehotavé zvuky podobné těm kachním. 
 

Výskyt

Původně žil téměř na celém území Afriky, od Sahary až na jih včetně Madagaskaru a v povodí Nilu. V Egyptě byl však již zcela vyhuben. Menší populace obývá i Arabský poloostrov, převážně na jihovýchodě Iráku. Zavlečen byl však i do Austrálie a Evropy, kde např. ve Francii tvoří divokou populaci. Vidět ho je však možné i na jiných evropských místech, často se však může jednat o úniky ze zajetí. Obývá území v blízkosti vodních ploch jako jsou bažiny, jezera, zemědělská pole, ale i mořská pobřeží a suché stepi.
 
Výskyt v ČR: příležitostný, každý rok několik málo jedinců
 

Rozmnožování

Ibis posvátný je společenský pták, který hnízdí v početných koloniích, které zahrnují i jiné ptáky, např. volavky, čápi apod. Hnízda si staví na zemi, stromech či skalách. Samec navštíví nové hnízdo jako první a družkou je doprovázen až v následujících dnech. Samice klade 2-5 vajec na kterých sedí 28-29 dní, kdy se střídají se samcem. Dospělá mláďata opouští hnízda zrhuba po 35-40 dnech. Páry tvoří jen na jednu hnízdní sezónu.
 

Potrava

Živí se rybami, obojživelníky, hmyzem nebo jinými vodními bezobratlými živočichy, jako jsou korýši, měkkýši, larvy aj. Dokáží však ulovit i drobné hlodavce či ptáky, nepohrdne ani mršinami. Potravu loví svým zobákem ve vrstvách bahna. Není to tažný pták, ale může putovat daleko za potravou.
 
 
detail hlavy a zobáku ibise posvátného