Na této stránce uvádím jen některá svá pozorování. Jedná se především o zajímavé či raritní druhy, má první letošní pozorování nebo první pozorování na dané lokalitě apod.

 

VŠECHNA POZOROVÁNÍ ZDE

2019

TRUTNOVSKO

datum místo druh počet poznámka
18.07.2019 Zoo DKnL ledňáček říční 2  
    vrána obecná šedá 3  
09.05.2019 Krabčice ťuhýk obecný 2 M
    dlask tlustozobý 1  
  zadní cesta Vlčkovice rehek zahradní 1 M
05.05.2019 Zoo DKnL pěnice pokřovní 1  
27.04.2019 Ježkův a Stachův ryb. vlaštovka obecná 100  
    jiřička obecná min 10  
    břěhule říční 1 1.PNL
    bekasina otavní 1  
    racek cechtavý 1 mrtvý
    kukačka obecná 1-2  
  Vlčkovice - zahrada žluva hajní 1 zp.
26.04.2019 Čertova rokle puštík obecný 2 volání
22.04.2019 zadní cesta Vlčkovice bramborníček hnědý 1  
    bělořit šedý 4  
20.04.2019 Ježkův a Stachův ryb. vodouš tmavý 1  
    vodouš bahenní 8  
    vodouš kropenatý 2  
    jespák bojovný 1  
    moták pochop 1 M (B6)
31.03.2019 Zoo DKnL zvonohlík zahradní 1  
25.03.2019 Zoo DKnL čáp bílý 1  
24.03.2019 Kohoutov - Les království králíček ohnivý min 2  
    výr velký 1 M - volání
23.03.2019 Ježkův a Stachův ryb. kopřivka obecná 2 1.PNL
    vodouš kropenatý 2  
  Žireč - splav skorec vodní 1  
22.03.2019 Ježkův a Stachův ryb. čejka chocholatá 2 1 P (B4)
21.03.2019 Vlčkovický ryb. červenka obecná 1  
  pole Kráb. - Vlč. rehek domácí 1 M
  Vlčkovice - zahrada budníček menší 1  
18.03.2019 Vlčkovice - zahrada drozd zpěvný min 3  
03.03.2019 Ježkův a Stachův ryb. hohol severní 2 1.PNL
    čírka obecná 19  
    volavka bílá 1  
    volavka popelavá 8  
    holub doupňák 2 přelet
  Žireč - splav konipas horský 1  
26.02.2019 Ježkův a Stachův ryb. labuť velká 2 1 P
    dlask tlustozobý 1  
25.02.2019 Kohoutov - Les království datel černý 1  
    holub hřivnáč 1  
24.02.2019 Kohoutov - Les království kulíšek nejmenší 1 volání (18:10)
  Čertova rokle kalous ušatý min 1 volání
    sýkora parukářka min 2  
    sýkora uhelníček min 5  
14.02.2019 Stanovice datel černý 1  
    mlynařík dlouhoocasý min 10  
29.01.2019 Zoo DKnL krahujec obecný 1 ad. M
16.01.2019 Zoo DKnL hýl obecný 2 1 P
02.01.2019 zadní cesta Vlčkovice ťuhýk šedý 1 ad. M

 

 

NÁCHODSKO

datum místo druh počet poznámka
17.07.2019 Tuří ryb. jespák křivozobý 2 s.š.
06.05.2019 VN Rozkoš rybák bělokřídlý min 3  
    jespák písečný 1  
26.04.2019 VN Rozkoš koliha velká 1  
    racek černohlavý 7  
    rybák bahenní min 2  
    luňák červený 1  
    rákosník velký 1 zp.
24.04.2019 ryb. Tuří lejsek černohlavý 1 M
    strakapoud prostřední 1  
    jespák bojovný 37  
  VN Rozkoš racek malý 1-2  
    slavík obecný 1  
    koroptev polní 2  
17.04.2019 VN Rozkoš rybák velkozobý 1  
    rybák černý min 23  
    rybák obecný min 5  
    kormorán malý 1  
    potáplice malá min 5  
    turpan hnědý 23  
08.04.2019 Josefovské louky linduška horská 1  
    rákosník proužkovaný 2  
    bekasina otavní 2  
    budníček větší -  
    pěnice černohlavá -  
    vodouš rudonohý 1  
06.04.2019 VN Rozkoš moudivláček lužní 2-3  
    strakapoud malý 1  
    vlaštovka obecná 3  
    vodouš šedý 1  
    jespák obecný 1  
    jespák bojovný 12  
    kulík říční min 5  
    racek černohlavý min 2  
06.03.2019 ryb. Tuří husice rezavá 2  
05.03.2019 ryb. Tuří hvízdák eurasijský 2 1 P
02.03.2019 ryb. Tuří ostralka štíhlá 7 2M + 5F
    morčák velký 7 2M + 5F
    strnad luční 100 noc.
    špaček obecný 3 000 noc.
    výr velký 1-2 volání
  les Žďár holub hřivnáč 2 000  
  OD Tesco - Jaroměř kavka obecná min. 5  
25.02.2019 Jasenná - pole čejka chocholatá 41  
    špaček obecný 5  
    strnad luční 4  
  ryb. Tuří jeřáb popelavý 3  
  VN Rozkoš hohol severní 16 13M + 3F
    čírka obecná 66  
    polák chocholačka 6 5M + 1F
    morčák velký 10  
    potápka roháč 1  
    strnad rákosní 2  
    konopka obecná 1  
21.01.2019 VN Rozkoš morčák velký 5 M
    čírka obecná min 10  
    konopka obecná 60  

 

HRADECKO

datum místo druh počet poznámka
20.02.2019 okolí ZD - Vysoká n/L chocholouš obecný 3-4  

 

 

PARDUBICKO

datum místo druh počet poznámka
03.04.2019 Újezdský ryb. lžičák pestrý 5 M
    potápka černokrká 1  
20.02.2019 Újezdský ryb. husa velká 10  
    labuť velká 2  
    čírka obecná 7 2M + 5F
    morčák velký 4 3M + 1F
    hohol severní 1 F
    kachna divoká 100  
 
 

RYCHNOVSKO

datum místo druh počet poznámka
09.05.2019 ryb. Závěšťák čáp černý 1 kr. TF93
26.04.2019 ryb. Závěšťák volavka stříbřitá 1  
16.04.2019 Semechnický ryb. čáp černý 6 kr. 614J, 64U2
    vodouš rudonohý 1  
  ryb. Broumar pisík obecný 1  
06.04.2019 odkal. cukrovaru ČeMez slavík modráček 2 M
    husice nilská 2  
02.03.2019 Skršice - pole kulík zlatý min 400  
25.02.2019 Skršice - pole čejka chocholatá 111  
13.02.2019 Černíkovický ryb. kachnička karolínská 1 M
    datel černý 1  
    strakapoud prostřední 1  
  Voděrady - les sýkora parukářka min 2  
    sýkora uhelníček min 5  
  Hroška - pole koroptev polní 4 2 P

 

 

JIČÍNSKO

datum místo druh počet poznámka
15.01.2019 okolí Byšičky kachnička mandarinská 1 M
    káně rousná 1  
    káně lesní 10  

 

 

LABSKOÚSTECKO

datum místo druh počet poznámka
08.02.2019 jezero Most racek šedý 1 1. zima
    potápka černokrká 4  
    potápka rudokrká 5  
    sýkořice vousatá 2  
    linduška luční 1  
  VN Nechranice orel mořský 2  
07.02.2019 jezero Milada potáplice lední 1  
    potáplice severní 5  
    kajka mořská 1 F
    sýkořice vousatá 30 min 2. kroužek
    morčák bílý 4  
    morčák velký 25  
    turpan hnědý 1  
    lyska černá 1 500 1 leucistní
    kopřivka obecná 7  
    hohol severní 10  
    polák velký 490  
    racek žlutonohý min 2 1. zima
    racek bouřní 1  
    skřivan polní 16  
  VN Újezd ostralka štíhlá 3  

 

Vysvětlivky:

M - samec, F - samice, P - pár, ad. - dospělý, juv. - letošní mladý, pull. - mládě, egg - vejce, hn. - hnízdo, přelet V, Z, S, J - přelet na svět. stranu, ad. v p.š. - dospělý v prostém šatě, zp. - zpěv, noc. - nocoviště, kr. - kroužek, 1.PNL - první pozorování na lokalitě, B4 - stálý okrsek, B6 - navštěvuje hnízdiště

OSTATNÍ POZOROVÁNÍ V NAŠEM KRAJI

!!! POZOR !!! Tabulka se může načítat i několik sekund, mějte tedy strpení