Ptákem roku ČSO je hrdlička divoká

Ptákem roku ČSO je hrdlička divoká

01.03.2019

Pro letošní rok vybrala ČSO jako ptáka roku hrdličku divokou. Důvod je velmi jednoduchý. ČSO chce upozornit na klesající tendenci populace tohoto přísně tažného holoubka. Dnes se jejich počet odhaduje již na 40-80 tisíc párů, což je oproti 80. letům o méně než polovinu. Příčinou je intenzivní hospodaření, kdy se v zemědělství používají nejrůznější chemikálie nebo odstraňují remízky a stromové porosty, ale také jejich lov, ať už legální či nelegální. Ročně se v Evropě usmrtí tímto způsobem 1,5 - 2,3 milionu hrdliček! ČSO dále vyzývá k vycházkám za "hrdliččím zpěvem", které proběhnou 1. května na území celé republiky.

 

Hrdlička divoká je původním druhem našich krajin, namísto od nám známější hrdličky zahradní, která se do českých zemí rozšířila až ve 40. letech 20. století z Balkánu. Hrdlička divoká obývá otevřené listnaté lesy a háje s bohatým podrostem v blízkosti zemědělské krajiny. Je tažná a zimuje na jih od Sahary. Žije skrytě a je poměrně těžké ji spatřit, spíše ji uslyšíme. Svůj latisnký název Streptopelia turtur dostala díky svému hlasovému projevu, když se ozývá příznačným hlubokým "turrr turrr turrr", které několikrát opakuje. Živí se semeny obilovin, převážně pšenice a kukuřice, ale občas také drobnými korýši či vzácně hmyzem. Potravu si hledá vždy na zemi a hnízdí zpravidla jednou ročně (květen - červenec).

 

ČSO - Pták roku 2019: hrdlička divoká

 

 

Úvodní foto Jaroslav Vaněk