Jaro na Rýcholce je v plném proudu

Jaro na Rýcholce je v plném proudu

25.05.2015

   Rýcholka - zěmedělská oblast, která je součástí obce Choustníkovo Hradiště na Trutnovsku. Nachází se zde dva chovné rybníky - Ježkův a Stachův. Na tuto lokalitu jezdím pravidelně už několik let. Je zde klid a spousta zajímavých biotopů. Od roku 2009 jsem zde zaznamenal už několik desítek druhů ptáků, především vodních, ale také z řad pěvců či dravců. V minulosti jsem zde pozoroval druhy jako např. hvízdák eurasijský, slípka zelenonohá, husice nilská, luňák červený, volavky popelavé a mnho další. O širší spektrum druhů jsme se ale postarali především až včera. Spolu se zkušenějším ornitologem p. Jaroslavem Vaňkem jsme navštívili lokalitu v nedělních brzkých hodinách.

   Etapu začínáme u žirečského splavu, kde na nás hned na úvod vykukuje skorec vodní, hned na to pak nejspíš hnízdící pár konipasů horských. Přesouváme se dále k rybníkům a po cestě se zaposloucháváme do tónů zpívajících pěvců. Poznáváme modřinky a budníčka menšího. O kus dál pak na nás čekají lepší zážitky. Dvě čejky chocholaté poletují na poli zřejmě nad svým hnízdem, sekundují jim k tomu špačci obecní, jenž v malém hejnu sbírají potravu. Na druhém poli přes polní cestu se naopak "pasou" holubi hřivnáči. V dáli jsou pak slyšet ještě hrdličky zahradní, žluva hajní či kukačka obecná. Dostáváme se k lesíku a zjišťujeme výskyt brhlíka lesního, pěnice černohlavé či strakapouda velkého. Pan Vaněk vzpomíná, že by se zde měl vyskytovat i strakapoud malý. Z mobilu pouštíme nahrávku zpěvu a snažíme se ptáka nalákat. Zatím bezúspěšně.

   To už ale stojíme na břehu Ježkova rybníka a dalekohledy zjišťujeme několik druhů. Na první pohled nás oslňují 3 volavky bílé spolu se dvěma volavkama poplelavýma. O pozornost si říká i tradiční pár labutí velkých. Na hladině pak dále určujeme 3 páry a jednoho samce poláka chocholačky, několik kachen divokých a 2 páry potápek malých. Největší radost mi ale udělá následně ledňáček říční, který létal nad hladinou sem a tam a poesádaval na přilehlých větvích čouhajících z vody. V následujících minutách spatříme i druhý kus a do hlavy se mi žene optimistická myšlenka, že by tu (nebo na řece) mohl hnízdit. Snažíme se také identifikovat obyvatele hnízda vysoko ve větvích. Po krátkém průzkumu, který nic moc neukázal se shodujeme, že hnízdo pravděpodobně patří káněti.

   Procházíme lesíkem, kolem rákosů a posloucháme všudypřítomný zpěv střízlíků a pěnic černohlavých. Pomalu se dostáváme k druhému rybníku. Tam u rákosí identifikujeme rákosníky a zjišťujeme celkem tři druhy (obecný, zpěvný a proužkovaný). Do toho nám sem tam zazpívá např. i červenka obecná nebo strnad obecný. Opakovaně pozorujeme i ptáky z řádu dravců, resp. káně lesní a motáka pochopa.Blíží se jedenáctá hodina a pomalu se vracíme na náš start. Na polní cestě nám svůj repertoár prezentuje ještě strnad rákosní, pěnkava obecná, drozd zpěvný a také klasický obyvatel a všudypřítomný kos obecný. Než však opustíme stanoviště nadobro, znovu zkoušíme přilákat strakapouda malého. A ejhle, netrvá snad ani 10 sekund a na pět metrů od nás přiléta samec. Děláme nějaké fotky a poté strakapoud mizí ve větvích stromů. Blížíme se ke konci naší výpravy a jako na rozloučenou nám zazpívá pěnice hnědokřídlá, jejíž zpěv si ještě raději ověřujeme na nahrávkách. Blíží se poledne a pro dnešek balíme. 

   Za sebe můžu říct, že se dnešní pozorování vydařilo. Rýcholka mě opět mile překvapila, tak jako už několikrát v minulosti. Zpozoroval jsem mnoho pro mě nových druhů, velké díky p. Vaňkovi, a nabyl několik nových poznatků a zkušeností. Naštěstí se vydařilo i počasí, teplota se pohybovala kolem příjemných 15 stupňů, nepršelo, bylo polojasno a větřík vanul jen zlehka.

 

strakapoud malý                             rákosník obecný                             ledňáček říční