Dudek chocholatý (Upupa epops)

Dudek chocholatý (Upupa epops)

Řád: srostloprstí

Čeleď: dudkovití

Rod: dudek

Délka těla: 25-29 cm (~ kos černý, > špaček obecný)

Rozpětí křídel: 44-48 cm

Hmotnost: 55-80 g

 

Taxonomie

Dudek chocholatý je jediným žijícím zástupcem čeledi dudkovitých (Upupidae). Další druh, dudek velký (Upupa antaios), který se v minulosti vyskytoval na ostrově Svatá Helena, vyhynul během 16. století.

 

Poddruhy

Rozlišuje se 9 poddruhů. Severozápadní Afriku, Evropu a západní Sibiř obývá dudek chocholatý evropský (U. e. epops), území dále na východ d. ch. asijský (U. e. saturata) a oblast od Suezu k jihu d. ch. egyptský (U. e. major). Dalších 6 poddruhů žije v Africe jižně od Sahary a v jižní Asii.

 

Popis

Dudek je zcela nezaměnitelný, s širokými zakulacenými křídly, výraznou vztyčitelnou chocholkou na hlavě a dlouhým, tenkým, mírně dolů zahnutým zobákem.  Zbarvení je žlutohnědě růžové s černými a bílými pruhy, ocas je černý s širokým bílým pruhem. Obě pohlaví se zbarvením neliší. Létá vlnovitě a dost vratce, má krátké nohy a na zemi připomíná chováním špačka.

 

Rozšíření

Dudek chocholatý hnízdí na rozsáhlém území Evropy, Asie a Afriky. Převážně tažný druh, se zimovišti v jižní Asii a Africe jižně od rovníku. Evropská populace je odhadována na více než 890 000 párů a vykazuje mírně klesající tendenci. V České republice hnízdil dříve pravidelně a místy zcela běžně, v letech 1950-60 však téměř vymizel. V současné době hnízdí jen ojediněle a nepravidelně, hlavně v nížinách a pahorkatinách, častěji pouze na jižní Moravě na Hodonínsku, Břeclavsku a Znojemsku. Celková početnost byla v letech 1985-89 odhadnuta na 60-120 párů.

Vyhledává otevřenou travnatou krajinu s lesíky, živými ploty a křovinami, často se vyskytuje ve vinohradech, sadech, ale i na obdělávané půdě, ve světlých lužních lesích nebo písčitých borech

 

Hnízdění

Hnízdí jednotlivě a teritoriálně. Hnízdo je zpravidla v dutině, většinou stromové, ale také ve štěrbinách ve zdi, ve sklaních děrách, pod hromady dřeva nebo ve větších budkách. Někdy bývá zcela bez vystýlky, jindy na dno přináší stonky a stébla rostlin a kousky kůry. Ročně mívá jednu snůšku po 5-7 bílých nebo nažloutlých vejcích o rozměrech 26,0 x 17,9 mm. Délka inkubace je 16 dnů, sedí pouze samice, které samec přináší potravu. Mláďata jsou zpočátku krmena pouze samicí, od 10. dne oběma rodiči a hnízdo opouštějí po 26 dnech. Dalších několik dnů jsou krmena mimo něj a pohlavně dospívají ve stáří 1 roku.

 

Potrava

V potravě převažuje hmyz a jeho larvy, zvláště brouci, dvoukřídlí, blanokřídlí, krtonožky a stonožky, dále pavouci a žížaly. Potravu hledá převážně na zemi a proto dává přednost místům s nízkou trávou nebo místům řídce zarostlým. Tento pták loví často také malé ještěrky.

 

Hlas

Při vzrušení se ozývá vřískavým "šéér" nebo hlubším chrčivým "čerr". V toku zní obvykle tříslabičné "hupupup", podle kterého dostal duek latinské rodové jméno. Tento zpěv není příliš hlasitý, ale přesto se nese do velké vzdálenosti.

 

Vejce

 

Zdroje:  www.wikipedia.cz; literatura: Encyklopedie ptáků, autor: Detlef Singer; Ptáci, autor: Einhard Bezzel

Dudek chocholatý