Dudek chocholatý (Upupa epops)

 
 
 
 
  • Latinský název: upupa epops
  • Stupeň ohrožení: málo dotčený
  • Řád: srostloprstí
  • Čeleď: dudkovití
  • Délka: 25-29 cm
  • Rozpětí: 44-48 cm
  • Váha: 50-80 g
  • Věk: -
 
 
 
 
 
 
 
 

Popis a chování

Velikostí je podobný hrdličce a díky svému zbarvení je nezaměnitelný. Je žlutohnědě zbarven s černými a bílými pruhy. Ocas má černý s bílým pruhem a jeho křídla jsou zakulacená. Má typickou chocholku na hlavě a dlouhý černý zobák, jenž je mírně zahnutý dolů. Jeho let je vlnkovitý a nepravidelný, jakoby motýlí. Rozlišuje se celkem 9 poddruhů z nichž 6 jich žije na území Afriky. Samec a samice se zbarvením neliší. Ozývá se tříslabičným "hupupup" a při vzrušení drsným "cherrrr".
 

Výskyt

Dudek obývá rozsáhlá území Evropy, Afriky a Asie, kde všude také hnízdí. Je převážně tažný a jeho zimoviště se vyskytují na území jižní Asie a Afriky, jižně od rovníku. V Evropě se odhaduje jeho populace na 900 tis. párů, přičemž mírně klesá. Jeho domovinou je otevřená travnatá krajina s lesíky, parky či sady.
 
Výskyt v ČR: V 19. století byl poměrně hojný a pravidelně hnízdil. V 50.-60. letech 20. století však z našeho území téměř vymizel. V 90. letech se odhadovala početnost na 60-120 párů. Dnes hnízdí ojediněle a nepravidelně, hlavně na jižní Moravě a přes naše území spíše už jen protahuje v několika desítkách ex., a to od března do dubna.
 

Rozmnožování

Dudek je teritoriální druh a hnízdní jednotlivě. Výlučně hnízdí v dutinách stromů, řídčeji pak v budkách. V hnízdě jsou vystýlky z rostlinných stébel a stonků či kůry stromů. Stavba hnízda začíná v polovině dubna a samice může snášet vejce až do června. Hnízdí 1-2x ročně, kdy samice naklade 5-7 vajec a inkubace trvá zpravidla 16 dnů. Vejce jsou bílá či nažloutlá o rozměrech 26,0x17,9 cm. Sedí vždy jen samice, zatímco samec nosí potravu. Do 10. dne života jsou mláďata krmeni pouze matkou a poté i otcem. Hnízdo opouští zhruba ve 26. dni života a jsou stále dokrmována oběma rodiči mimo něj. Pohlavní dospělosti dosáhnou po roce života. Prachový šat mláďat je šedobílý. Mláďata mají k dispozici chemickou zbraň proti nežádoucím predátorům - dokáží vystříknout na nepřítele páchnoucí výměšek kostrční žlázy a trus, který velmi zapáchá.
 

Potrava

Potravou dudka je převážně hmyz, který loví na zemi. Nejčastěji jeho jídelníček tvoří larvy brouků, dále pavouci, žížaly, blanokřídlí apod. 
 
 
Úvodní foto Jaroslav Vaněk