KATEGORIE A
Do kategorie A spadají druhy, které byly na našem území zjištěny alespoň jednou po roce 1950.
 
KATEGORIE B
Do kategorie B jsou řazeny druhy, které byly na našem území pozorovány do konce roku 1949, později nebyl zaznamenán žádný výskyt divokých ptáků.
 
KATEGORIE C
Do kategorie C jsou řazeny nepůvodní druhy, zjištěné na našem území, které zde vytvořily samostatně se rozmnožující, nezávislou  populaci  nebo zalétly z podobné populace v zahraničí.
 
KATEGORIE D
Do kategorie D jsou řazeny druhy, u nichž existují důvodné pochybnosti o jejich původu, jejichž přirozený výskyt však nelze vyloučit. Druhy z této kategorie nejsou započítávány do oficiálního seznamu ptáků České republiky.
 
KATEGORIE E
Do této kategorie jsou řazeni uprchlíci ze zajetí nebo ptáci z dočasných volných populací, které nedosáhly samostatnosti.
 
zdroj: cs.wikipedia.org

KATEGORIE A

 

KATEGORIE B

 
 

KATEGORIE C

 
 

KATEGORIE D

 
 

KATEGORIE E