Zimní sčítání káňat je tu

Zimní sčítání káňat je tu

24.11.2017

Jako tradičně každou zimu, již od roku 1985, proběhne i letošní zimu akce pod názvem Buteo - zimní sčítání káňat. Cíl akce je dlouhodobě zjišťovat počet zimujících kání lesních a rousných a stanovit tak celkové tendence vývoje jejich zimní populace, resp. tendence změn, nikoliv počtů, jak tomu napovídá oficiální zápis metodiky. Termíny sčítání jsou pro letošek stanoveny na pátek 17.11.2017, neděle 14.1.2018 a neděle 18.3.2018.

 

Do akce se může zapojit každý. Potřeba je stanovit transekt o celkové délce cca 5 km, přičemž musí být vedena co nejpřímočařeji. Hlavní koordinátor akce p. Řepa připomíná, že je třeba vyhnout se transektům v kruhu či v příliš uzaveřeném oblouku. Pokud možno procházet trasy volnou přírodou, přičemž by lesní úseky neměly přesáhnout 20% délky celé trasy. Všechny výsledky se zapisují do formuláře a následně se zasílají za celou zimu (nejlépe do 31.3.2018) na adresu koordinátora.

 

Do této akce jsem se letos poprvé zapsal i já, na popud Jirky Rohleny. Za cíl budu mít jak jinak než okolí Kuksu. Naplánoval jsem si 4 trasy o délkách cca 5 km:

  1. Vlčkovice > Krábčice > Sebuč > Miskolezy
  2. Zboží > Žireč > Rýcholka > Stanovice > Kuks
  3. Stanovice > Kašov > Zaloňov
  4. Vlčkovice > "Kašparova hora" > Choustníkovo Hradiště
 
VÝSLEDKY k 14.01.2018
datum etapa č. káně lesní káně rousná
25.11.2017 1. 11 0
  2. 1 1
  3. 2 0
  4. 4 0
    18 1
14.01.2018 1. 1 0
  2. 7 0
  3. 8 0
  4. 4 0
    20 0
18.03.2018 1. 0 0
  2. 0 0
  3. 0 0
  4. 1 0
    1 0

 

 
Úvodní foto Jirka Rohlena

Trasy pro sčítání káňat 2017/2018