Za rybáky na VN Rozkoš

Za rybáky na VN Rozkoš

29.04.2019

V těchto dnech se dá na našem území vidět prakticky ledacos. Navracejí se další migranti, někteří zde zůstají přes hnízdní sezónu, jiní zase pouze protahují a míří dál. Na naší stěžejní lokalitě VN Rozkoš teď místní vody kypří životem. Spíše než na hladině (vrubozobí) se dají pozorovat ptačí orgie nad ní, kde se to jen hemží zástupci řádu dlouhokřídlých. Kromě několika tisícové kolonie tradičních racků chechtavých se sem tam mezi nimi objeví i racci černohlaví - dokonce 7 ex. Sekundují jim třeba racci malí (cca 80 ex.), bělohlaví či bouřní

 

Jsou tu však i další zástupci, a to rybáci. V posledních dnech se tu ukázalo již 6 druhů. Tím bezpochyby nejzajímavějším je nejnovější objev, rybák dlouhoocasý, kterého objevil Jarda Vaněk. Tento rybák hnízdí v arktickém pásu od Sev. Ameriky přes Evropu až po Asii a přes naše území jednotlivě protahuje. Jedná se o ptáka, jenž absolvuje jednu z nejdelších tahových cest vůbec. Jemu nejpodobnější je pak rybák obecný, který má o něco kratší ocas, méně kontrastní rudý zobák s černou špičkou a má světlou spodinu těla. První pozorování má opět na svědomí Jarda Vaněk, který viděl 1 ex. 15.4. Nejvyšší počet pak zaznamenal další den, kdy bylo na lokalitě již min. 8 ex. Dalším do party je pak rybák velkozobý. První letošní zápis si na Rozkoši odškrtnul Honza Studecký, který pozoroval dospělého jedince 4.4. Rybák se na lokalitě držel minimálně do 17.4. Některá pozorování na Avifu hovoří dokonce i o dvou ptácích. První rybáky bahenní pozoroval opět Jarda Vaněk. Dne 24.4. 1 ex. a o tři dny později, tedy 27.4., 2 ex. Na lokalitě se jich však patrně nachází více. Další dva druhy rybáků - černý a bělokřídlý se již teď vyskytují ve větších počtech. Černí byli poprvé spatřeni dle Avifu 17.4. v počtu min. 23 ex. (Staněk, Regner, Holub) a největší dosavadní počet 50 ex. (Vaněk). Bělokřídlí pak poprvé 24.4. v počtu 4 ex. (Vaněk).

 

Dosavadní pozorování jsou tak důkazem o letošním potenciálu rozkošné lokality Rozkoš a zůstává jen otázkou času, co zajímavého nám letos ještě nabídne.

 

 

rybák obecný a rybák bahenní

 

rybák černý a rybák velkozobý

 

(Všechny fotky Michal Staněk)

(Úvodní foto rybáka dlouhoocasého, Jaroslav Vaněk)