Velichovky - Rašelina, Jordán

Velichovky - Rašelina, Jordán

Velichovky - Rožnov

ryb. Rašelina a potok Jordán

lesy Podhorka a Panský les

pole a mýtiny Borový, BezděkZa lázněmi, Za Rožnovskou silnicí a Za Lukami

vrchy Libiny (309 m.n.m.) a Za Kostelem (327 m.n.m.)

 

Datum posledního záznamu/návštěvy: 25.04.2018

  druh první pozorování počet kdo kde
1) bažant obecný 06.04.2015 5 Vaněk J.  
2) brhlík lesní 06.04.2015   Vaněk J.  
3) budníček lesní 24.04.2015 2 Vaněk J. Panský les
4) budníček menší 06.04.2015   Vaněk J.  
5) budníček větší 12.05.2016   Vaněk J. les Podhorka
6) červenka obecná 06.04.2015   Vaněk J.  
7) čírka obecná 28.03.2018 2 P Staněk M.  
8) čížek lesní 17.10.2015 3 Šolc J.  
9) datel černý 06.04.2015   Vaněk J. Panský les
10) dlask tlustozobý 24.04.2015   Vaněk J.  
11) drozd brávník 06.04.2015   Vaněk J. Panský les
12) drozd kvíčala 17.10.2015 30 Šolc J.  
13) drozd zpěvný 06.04.2015   Vaněk J.  
14) holub doupňák 27.05.2015 1 Vaněk J. Panský les
15) holub hřivnáč 02.06.2014   Vaněk J.  
16) hrdlička divoká 12.05.2016   Vaněk J. les Podhorka
17) hýl obecný 17.10.2015 5 Šolc J.  
18) hrdlička zahradní 24.04.2015   Vaněk J.  
19) chřástal vodní 05.06.2015   Vaněk J.  
20) jiřička obecná 29.08.2017   Staněk M.  
21) kachna divoká 06.04.2015 3 P Vaněk J.  
22) kalous ušatý 31.08.2017 1 Staněk M. les Podhorka
23) káně lesní 06.04.2015 2 Vaněk J.  
24) konipas bílý 06.04.2015   Vaněk J.  
25) konopka obecná 24.04.2015   Vaněk J.  
26) kos černý 06.04.2015   Vaněk J.  
27) králíček obecný 27.05.2015   Vaněk J. Panský les
28) kukačka obecná 24.04.2015 1 Vaněk J.  
29) labuť velká 04.04.2018 1 Staněk M.  
30) ledňáček říční 17.10.2015 1 Šolc J.  
31) linduška lesní 24.04.2015 4 Vaněk J. Panský les
32) lyska černá 06.04.2015 1 Vaněk J.  
33) mlynařík dlouhoocasý 27.05.2015   Vaněk J. Panský les
34) moták pochop 06.04.2015 1 F Vaněk J.  
35) orel mořský 21.05.2016 1 Waldhauser R.  
36) pěnice černohlavá 02.06.2014 1 Vaněk J.  
37) pěnice hnědokřídlá 02.06.2014 2 Vaněk J.  
38) pěnice pokřovní 02.06.2014 1 Vaněk J.  
39) pěnice slavíková 27.05.2015   Vaněk J. Panský les
40) pěnkava jikavec 17.10.2015 3 Šolc J.  
41) pěnkava obecná 06.04.2015   Vaněk J.  
42) pěvuška modrá 06.04.2015   Vaněk J.  
43) poštolka obecná 06.04.2015 2 Vaněk J.  
44) potápka malá 12.04.2018 1 Staněk M.  
45) rákosník proužkovaný 24.04.2015 1 Vaněk J.  
46) rákonsík zpěvný 02.06.2014   Vaněk J.  
47) rehek domácí 24.04.2015   Vaněk J.  
48) skřivan polní 24.04.2015   Vaněk J. pole
49) slavík obecný 24.04.2015 1 Vaněk J.  
50) slípka zelenonohá 06.04.2015 1 Vaněk J.  
51) slučka malá 06.04.2015 1 Vaněk J.  
52) sluka lesní 13.03.2001 2 Šolc J. Panský les
53) sojka obecná 06.04.2015   Vaněk J.  
54) stehlík obecný 29.08.2017   Staněk M.  
55) straka obecná 06.04.2015   Vaněk J.  
56) strakapoud prostřední 17.10.2015 1 Šolc J.  
57) strakapoud velký 02.06.2014 1 Vaněk J.  
58) strnad obecný 02.06.2014   Vaněk J.  
59) strnad rákosní 06.04.2015 2 Vaněk J.  
60) střízlík obecný 06.04.2015   Vaněk J.  
61) sýkora babka 24.04.2015   Vaněk J.  
62) sýkora koňadra 06.04.2015   Vaněk J.  
63) sýkora lužní 06.04.2015 1 Vaněk J.  
64) sýkora modřinka 06.04.2015   Vaněk J.  
65) sýkora parukářka 12.05.2016   Vaněk J. les Podhorka
66) sýkora uhelníček 06.04.2015   Vaněk J. Panský les
67) šoupálek dlouhoprstý 06.04.2015 1 Vaněk J.  
68) špaček obecný 06.04.2015   Vaněk J.  
69) ťuhýk obecný 02.06.2014 1 Vaněk J.  
70) vlaštovka obecná 24.04.2015   Vaněk J.  
71) vodouš kropenatý 29.08.2017 2 Staněk M.  
72) volavka popelavá 24.04.2015 1 Vaněk J.  
73) vrána ob. šedá 06.04.2015   Vaněk J.  
74) zvonek zelený 24.04.2015   Vaněk J.  
75) žluna šedá 06.04.2015   Vaněk J. Panský les
76) žluna zelená 24.04.2015   Vaněk J. Panský les
77) žluva hajní 27.05.2015   Vaněk J. Panský les