V sobotu jsme uklidili Rozkoš

V sobotu jsme uklidili Rozkoš

08.04.2019

Sobota 6.4. byla ve znamení celorepublikové akce Ukliďme Česko! A jako každý rok jsme se ji zúčastnili i my ptáčkaři na Rozkoši. Sraz byl tradičně v 8:00 v Domkovské zátoce. Odtud jsme poskládali uklízecí týmy a šlo se na věc. Asi po 2-3 hodinách, kdy jsme naplnili zhruba 10 pytlů odpadem, jsme se opět sešli na výchozím bodu a dali si občerstvení. Opět nechyběly špekáčky a sladké pečivo. Celkem nás bylo 11 účastníků sběračů, někteří však po opékání odjeli domů a my ostatní vyrazili nejdříve na obnažené břehy a poté na děličku.

 

Na východním poloostrově jsme na březích pozorovali dva druhy jespáků - bojovné (12 ks) a obecného. Mezi nimi poskakovalo několik kulíků říčních. U všech třech druhů se jednalo o má první letošní pozorování. Po chvilce se nám přišel představit i jeden vodouš šedý, což je na tuto dobu poměrně zajímavé pozorování. Na hladině pak z těch zajímavějších druhů plavaly jen čírky modré, nad nimi poletovaly vlaštovky obecné. Z rákosin a stromoví ještě slýchám své první letošní moudivláčky lužní nebo strakapouda malého. Na děličce docházíme až k závoře, která dává všem příchozím jasně najevo, že dál se díky hnízdění racků nemůže. Hnízdiště jsou již obsazená stovkami racků chechtavých a my mezi nimi hledáme racky černohlavé. Netrvá dlouho a nacházíme minimálně dva z nich. Dle předchozích kontrol tu jsou racci min. 3 a jeden z nich nedospělý. Na břehu pak ještě lelkují tři husice nilské. Již se však blíží 15. hodina a my pomalu dnešní spolek rozpouštíme a míříme buď do svých domovů nebo do dalších lokalit. 

 

Jespák obecný (foto Michal Staněk)