První krajský dudek je z Valu na Rychnovsku

První krajský dudek je z Valu na Rychnovsku

28.03.2019

Na přelomu března a dubna začínají protahovat přes naše území i dudci chocholatí - jeden z mých nejoblíbenějších ptáků. Zatímco první vlna dudků většinou táhne dál na sever, zpravidla do Pobaltí, druhá už může hledat hnízdní příležitosti i u nás. Nejideálnější čas na jejich pozorování je však až v někdy v půlce dubna. Do dnešního dne jsou na Avifu zveřejněna letošní pozorování jen tři. A jedno z nich je i v našem kraji. Na svědomí ho má kdo jiný než Jirka Rohlena. Ten zpozoroval a dokumentačně vyfotil (viz úvodní foto) jednoho ptáka u Valu na Rychnovsku, jen pár kilometrů od Dobrušky. Dudka vyplašil kolem 8. hodiny na polní cestě mezi obcemi Val a Křovice. Dle jeho slov byl pták velmi ostražitý a poté co na chvíli usedl poblíž hospodářské usedlosti, odlétl dále na sever.

 

Dudek chocholatý je velikostně podobný např. hrdličce. Díky jeho vzhledu a zbarvení je však naprosto nezaměnitelný. V letu jsou patrná jeho kulatá křídla, zbarven je žlutohnědě až oranžově s černými a bílými pruhy. Má velmi nápadnou vztyčenou chocholku, díky níž získal své druhové jméno. Má dlouhý, černě zbarvený a mírně zahnutý zobák, jímž loví na zemi převážně hmyz (larvy, brouky, stonožky, pavouky, žížaly apod.). Vyhledává biotopy s otevřenou travnatou krajinou s lesíky a křovinami. Hnízdí zpravidla jen jednou ročně a to v dutinách stromů nebo v budkách. Samice snáší 5-7 vajec na kterých sedí jen 16 dní. Mláďata pak hnízdo opouští většinou kolem 26. dne života. Ještě do poloviny minulého století byl u nás velice běžný a často zde hnízdil, ale v 50.- 60. letech prakticky vymizel. V 90. letech se jeho početnost odhadovala jen kolem 100 párů. V dnešních dnech se jeho evropská populace odhaduje kolem 900 000 párů s mírně klesající tendencí. Je převážně tažný a zimuje v Africe na jih od rovníku nebo v Asii.