Podvečerní výlet na Rozkoš

Podvečerní výlet na Rozkoš

23.03.2015

Včera v podvečerních hodinách jsem se z práce stavil na vodní nádrži Rozkoš, abych se pokochal krásnou přírodou a možná zahlédl něco neobvyklého. Hned na úvod mě přivítal páreček kachen divokých (anas platyrhynchos). Když jsem se brodil dále a vytáhl svůj dalekohled, hned jsem měl co zapisovat. Jako prvního jsem zahlédl samce poláka chocholačky (aythya fuligula), když jsem okem zabrousil dále, viděl jsem celé hejno čítající zhruba 40 kusů. Hned vedle nich se tyčilo hejno asi 50 lysek černých (fulica atra). A aby toho nebylo málo, o svou pozornost si řeklo i 7 potápek roháč (podiceps cristatus), které jsem napočítal po celé nádrži. Celkem tvořily 3 páry a jeden osamocený kus. V dálce jsem zahlédl také labutě velké a několik racků chechtavých. Na závěr mé hodinové túry zazpíval drozd zpěvný (turdus philomelos). Na druhé straně nádrže jsem viděl obrovské hejno bílých ptáků, zřejmě racků, ale vzhledem k dálce jsem nedokázal určit. Dle kolegů, kteří zaznamenali svá pozorování na stránce birds.cz, jsem se dozvěděl, že se jednalo o racky chechtavé, racky bělohlavé, husy běločelé, husy polní, poláky kaholky, hoholy severní hvízdáky eurasijské. Do dvého seznamu je ale určit bohužel nemohu. Zatím.