Jaro nám pomalu klepe na dveře

Jaro nám pomalu klepe na dveře

27.02.2019

Oficiálně jarní období nastane až úderem 20. března, nynější počasí však připomíná, že si letos určitě na čase nedá. Venkovní teploty přes den dosahují i přes 10 stupňů Celsiovy stupnice, v noci pak klesáme jen do mizivých záporných čísel. A díky tomu se nám pomalu ale jistě vrací první otužilí navrátilci. Nejdříve k nám přilétají ptáci, kteří na podzim putují na zimoviště nikoliv do srdce Afriky, ale jen do Středomoří (Itálie, Španělsko, severní Afrika apod.).

 

Mezi takové ptáky patří posel jara, čejka chocholatá. Na našem území jich už jsou momentálně stovky. Čejky zpravidla doprovází špačci obecní a kulíci zlatí. Zatímco většina špačků u nás zůstane a zahnízdí, kulíci povětšinou táhnou dál na sever a své potomky vyvedou tam. Jedná se o různé slatiny, bažiny, vrchoviny a vrcholky hor v severské tundře. První letošní kulíci byli hlášeni 14.2. v okolí Volešku na Českobudějovicku. První východočeské pozorování pak obstaral dnes Radko Waldhauser, když napočítal celkem 6 kulíků v hejnu čejek ch. na poli mezi obcemi Starý Ples a Jasenná.

 

Mezi další brzké návraty můžeme zařadit druhy jako např. drozd zpěvný, rehek domácí, konipas bílý nebo holub hřivnáč. Z dravců pak jmenujme třeba luňáka červeného. Naopak počkat si musíme např. na žluvy hajní, kukačky obecné nebo ťuhýky obecné, kteří zase platí za největší opozdilce.

 

Úvodní foto Michal Staněk