2018

TRUTNOVSKO

datum místo druh počet poznámka
07.09.2018 pole Kráb. - Vlč. bělořit šedý 1 ad. M - tah
06.09.2018 zadní cesta Vlčkovice bramborníček hnědý 1 F - tah
04.09.2018 zadní cesta Vlčkovice ťuhýk šedý 1  
  Vlčkovický ryb. pisík obecný 1  
    ledňáček říční 1  
16.08.2018 Ježkův a Stachův r. slípka zelenonohá 5 2 ad. + 3 juv.
    potápka malá 4 2 ad. + 2 juv.
    moták pochop 2 juv.
18.07.2018 Vlčkovický ryb. slípka zelenonohá 1 ad.
    dlask tlustozobý 1  
  Ježkův a Stachův r. ledňáček říční 1  
    pisík obecný 2  
    hrdlička divoká 1  
    špaček obecný 3 000  
17.07.2018 Ježkův a Stachův r. čáp černý 1  
15.07.2018 Vlčkovický ryb. ledňáček říční 1  
13.07.2018 cesta Kuks - Vlčkovice cvrčilka zelená 1 zp. (22:30)
12.07.2018 zadní cesta Vlčkovice křepelka polní 1 zp. M
    koroptev polní 16  
27.06.2018 Ježkův a Stachův r. vodouš kropenatý 1  
06.05.2018 Ježkův a Stachův r. vodouš bahenní 7  
    vodouš šedý 1  
    čejka chocholatá 2  
    kulík říční 5  
08.04.2018 Stanovice - splav skorec vodní 1  
07.04.2018 pole Kráb. - Vlč. bělořit šedý 2  
05.04.2018 Ježkův a Stachův r. ledňáček říční 1  
    vodouš kropenatý 1  
    orel mořský 2 krouží
30.03.2018 pole Kráb. - Vlč. vodouš kropenatý 2 polní louže
    rehek domácí 1 M  
27.03.2018 Čertova rokle puštík obecný 1 M volání

 

 

NÁCHODSKO

datum místo druh počet poznámka
27.11.2018 VN Rozkoš sněhule severní 11  
    orel mořský 1  
04.10.2018 VN Rozkoš jespák rezavý 1  
    jespák obecný min 112  
    jespák malý 2  
    bekasina otavní 1  
    koliha velká 4  
07.09.2018 VN Rozkoš jespáček ploskozobý 1  
03.09.2018 VN Rozkoš ústřičník velký 3  
    lyskonoh úzkozobý 1 juv.
    jespák šedý 3  
    jespák malý 2  
    kulík písečný 5  
29.08.2018 VN Rozkoš rybák černý 3 juv.
    vodouš šedý 3  
    jespák bojovný 1 F juv.
    jespák obecný 4  
    kulík říční min 20  
    pisík obecný min 20  
    konipas bílý min 60  
    orlovec říční 2  
26.06.2018 Čertova rokle jestřáb lesní 1  
25.04.2018 VN Rozkoš kulík mořský 1  
    rybák dlouhoocasý 1  
    slavík obecný 1  
    rybák černý 12  
    rybák obecný min 4  
    racek malý 100  
    racek žlutonohý 1  
    koliha velká 1  
07.04.2018 VN Rozkoš potáplice malá 1  
30.03.2018 VN Rozkoš racek žlutonohý 1  
    racek chechtavý 2 000  
    zrzohlávka rudozobá 1 P  
    lžičák pestrý 1 M  
    čáp černý 1  
    moták pochop 1 M  
    hohol severní min 20  
  ryb. Tuří ostralka štíhlá 8  
    hvízdák eurasijský min 10  
    polák velký 8  
    strakapoud prostřední 1 volání
  PR Zbytka strakapoud prostřední 1  
    strakapoud velký min 5  
    datel černý 1 P  
  Heřmanice čáp bílý 1 pole
24.03.2018 Josefovské louky bramborníček černohlavý 2  
    strnad luční 1  
    konipas horský 1  
  Hronov - zahrada pěnkava jikavec 2  
    čečetka zimní 2  
    hýl obecný 4  
    špaček obecný 1 hn. dutina
13.03.2018 Rašelina - Velichovky datel černý 1  
    holub hřivnáč 16  
    drozd zpěvný - zp.
11.03.2018 Bohuslavice - pole čejka chocholatá min. 400  
    kulík zlatý min. 100  
    jespák bojovný 4  

 

RYCHNOVSKO

datum místo druh počet poznámka
17.04.2018 Semechnický ryb. tenkozobec opačný 3  
    chčástal vodní 1  
    bekasina otavní 1  
    čáp černý 1  

 

HRADECKO

datum místo druh počet poznámka
21.03.2018 okolí ZD - Vysoká n/L chocholouš obecný 3 - 4  
    čejka chocholatá 60  
    volavka bílá 4  
    vrána ob. šedá 16  

 

 

PARDUBICKO

datum místo druh počet poznámka
14.05.2018 Újezdský ryb. volavka stříbřitá 1  
04.05.2018 Újezdský ryb. husice rezavá 1  
18.04.2018 Borek - obora ibis posvátný 1  
28.03.2018 Opatovický kanál ledňáček říční 1  
22.03.2018 Zástava (U Průhonu) luňák červený 2 přelet Z
15.03.2018 Újezdský ryb. orel mořský 1  
    husa velká 14  
    morčák velký 1 P  
    kopřivka obecná 1 P  
    kormorán velký min 10  
    kachna divoká  cca 100  
    lyska černá 1  
    potápka roháč min 4  
  Bohumilečský ryb. husa velká 11  
    kopřivka obecná 4 P  
    polák chocholačka 4 3M + 1F
    kachna divoká cca 100  
    racek chechtavý 10  
    lyska obecná 1  
    konipas bílý 1  

 

 

Vysvětlivky:

M - samec, F - samice, P - pár, ad. - dospělý, juv. - letošní mladý, pull. - mládě, egg - vejce, hn. - hnízdo, přelet V, Z, S, J - přelet na svět. stranu, ad. v p.š. - dospělý v prostém šatě, zp. - zpěv