TRUTNOVSKO

datum místo druh počet poznámka
04.05.2017 Kuks rorýs obecný min 15  
  Vlčkovice žluva hajní 1 zpěv
01.05.2017 Kuks čp. 16 jiřička obecná 2 hn.
  Kuks - hospital vrabec domácí   hn.
    drozd kvíčala 4 pull./hn.
30.04.2017 pole Kráb. - Vlč. bělořit šedý 5  
    vodouš kropenatý 1  
01.04.2017 Vlčkovice čáp bílý 1 hn.
26.03.2017 Vlčkovice - pole rehek domácí 1 M
25.03.2017 Kuks čp. 16 hýl obecný 1 P
15.03.2017 pole Kráb. - Vlč. jespák bojovný 4  
    čejka chocholatá 5  
12.03.2017 pole Kráb. - Vlč. krahujec obecný 1  
11.03.2017 Rýcholka kachna divoká 8  
    strnad obecný 10  
    strnad luční 2  
    červenka obecná 1  
    strakapoud velký 1  
    sojka obecná 1  
06.03.2017 Čertova rokle puštík obecný 1 volání
05.03.2017 Vlčkovice - pole vrabec polní 40  
    strnad obecný 30  
    zvonek zelený 2  
    králíček obecný 1 les
    krkavec velký 2  
    holub doupňák 3  

 

 

NÁCHODSKO

datum místo druh počet poznámka
30.04.2017 Krabčice/Sebuč datel černý 1 zp.
    konipas horský 1  
    hrdlička divoká 1 zp.
19.04.2017 okr. Náchod konipas citrónový 1  
  VN Rozkoš konipas luční 2  
    konipas horský 1  
    pisík obecný 1  
    kulík říční 2  
    husice nilská 2 1 na poli
    vlaštovka obecná cca 1 000  
    jiřička obecná min 10  
    rehek zahradní 2 M
    rehek domácí 5  
08.04.2017 VN Rozkoš potápka černokrká 78 nej. hejno v ČR
    potáplice malá 1 ad. v p.š.
    lžičák pestrý 29  
    turpan hnědý 6  
    morčák prostřední 10  
    husice nilská 3  
    racek černohlavý 2  
    racek chechtavý 3 000  
    jespák obecný 3  
    kulík říční 1  
    orlovec říční 1  
    moták pochop 1 P
    moudivláček lužní min 1  
    rákosník obecný 1  
    dudek chocholatý 1  
    ťuhýk šedý 1 M
  Provodov vlaštovka obecná 1  
  okr. Náchod jeřáb popelavý 1 P
05.04.2017 Jaroměř dudek chocholatý 1  
29.03.2017 Krábčice - Běluňka skorec vodní 1  
    červenka obecná 5  
    střízlík obecný 1  
25.03.2017 ryb. Starý Ples čírka modrá 50  
    husa velká 6  
  Josefovské louky racek chechtavý 50  
    vodouš kropenatý 5  
    konipas horský 1 P
    strakapoud malý 1 voj. cvičiště
  ryb. Tuří racek chechtavý 250  
    volavka bílá 1  
    ostralka štíhlá 7  
    vodouš kropenatý 7  
    šoupálek dlouhoprstý 1  
    budníček menší 1  
19.03.2017 okr. Náchod výr velký 1 hn.
  ryb. Tuří kulík říční 1  
    ostralka štíhlá 6  
    labuť velká 11  
11.03.2017 Brod nad Labem konipas bílý 1  
05.03.2017 Josefovské louky bekasina otavní 4  
    strnad luční 3  
  ryb. Starý Ples husa velká 6  
    čejka chocholatá min 10  
    čírka obecná 1 M
    kopřivka obecná 1 P
    polák velký 1 M
  Krábčice - pole havran polní 2  
    krkavec velký 1 hlas
    holub hřivnáč 1  
    drozd zpěvný 6  
    špaček obecný 1  
    strakapoud velký min 1 F
    dlask tlustozobý 5  
26.02.2017 Bohuslavice - pole čejka chocholatá cca 1000  
    kulík zlatý cca 80  
    skřivan polní min 2  
    špaček obecný cca 200  
    káně lesní 5  
  ryb. Tuří volavka popelavá 2  
    labuť velká 5  
  Šonov - pole ťuhýk šedý 1  
    volavka bílá 2  

 

KRÁLOVEHRADECKO

datum místo druh počet poznámka
02.05.2017 Vysoká n/L - okolí ZD bramborníček hnědý min 5  
03.03.2017 Vysoká n/L - okolí ZD chocholouš obecný min 2  
02.03.2017 Vysoká n/L - pole kulík zlatý 13  

 

PRACHATICKO a ČESKOBUDĚJOVICKO

datum místo druh počet poznámka
15.04.2017 Vrbenské ryb. kolpík bílý 4 P
    kvakoč noční min 15  
    lžičák pestrý min 30 P
    hohol severní 1 P
    potápka černokrká 3  
    husice liščí 1 P
    husice nilská 1  
    racek chechtavý 5 000  
    racek černohlavý 3  
    slípka zelenonohá 2  
    zrzohlávka rudozobá min 20  
    pěnice černohlavá 2  
  ryb. Březovec pisila čáponohá 1  
    břehouš černoocasý 6  
    vodouš bahenní 7  
    vodouš kropenatý 1  
    vodouš rudonohý 6  
    vodouš šedý 6  
    jespák bojovný 1  
    kulík říční min 20  
    rákosník proužkovaný zpěv
  ryb. Blatec kvakoš noční 1  
    racek malý 1  
  ryb. Oblanov rybák obecný 1  
    kopřivka obecná 150  
14.04.2017 Nová Pec (Pěkná) sluka lesní min 3  
    sýc rousný 2 volání
    puštík obecný 1 M - volání
  Stožec - kaple puštík bělavý 1 volání, přelet
    sýkora uhelníček min 2  
    sýkora parukářka 2  
    datel černý 1 volání
  Nová Pec (Třístoličník) kos horský 2  
    pěvuška modrá min 6  
  okr. Prachatice tetřívek obecný 4 M

 

MORAVA - PŘEROVSKO, BŘECLAVSKO a BRNĚNSKO

datum místo druh počet poznámka
22.02.2017 Citov strnad rákosní 7  
  VN Nové Mlýny hohol severní 210  
    morčák bílý min 3  
    zrzohlávka rudozobá 1  
    polák kaholka 2 F
    polák chocholačka min 100  
    polák velký min 100  
    hrdlička východní 3  
    orel mořský min 4  
    racek bouřní min 3  
    racek chechtavý 1  
    racek bělohlavý -  
  Pasohlávky - pole berneška bělolící 1  
    husa běločelá cca 8 000  
    husa polní cca 2 000  
  Šakvice - silo raroh velký 1  
    poštolka obecná 2  
    krahujec obecný 1  
  Velké Pavlovice luňák červený 1  

 

PARDUBICKO

datum místo druh počet poznámka
13.04.2017 Břehy čáp černý 1 přelet
09.03.2017 Újezdský ryb. husice liščí 1  
    polák velký 30 P  
    čejka chocholatá 105  
  Bohumilečský ryb. hvízdák eurasijský min 2 M  
    polák chocholačka 1 P  
    polák velký 10 P  
    labuť velká 1 P  
    potápka roháč 2  
    husa velká 8  
05.01.2017 Opatovice n/L kormorán velký 5  
    dlask tlustozobý 1 krmítko
    stehlík obecný min 5 krmítko
    žluna zelená 1  
    pěnkava obecná min 10 krmítko
02.01.2017 Opatovice n/L kavka obecná 1  
    sýkora koňadra 2  
    kachna divoká 3 2M + 1F

 

Vysvětlivky:

M - samec, F - samice, P - pár, juv. - letošní mladý, pull. - mládě, egg - vejce, hn. - hnízdo, přelet V - přelet na východ, ad. v p.š. - dospělý v prostém šatě