TRUTNOVSKO

datum místo druh počet poznámka
08.05.2016 Hor. Vlčkovice žluva hajní 1 zpěv
    jiřička obecná 3  
30.04.2016 Kuks rorýs obecný min 15  
21.04.2016 pole Kráb. - Vlč. konopka obecná 1  
20.04.2016 pole Kráb. - Vlč. čejka chocholatá 2  
  Hor. Vlčkovice vlaštovka obecná min 5  
18.04.2016 pole Kráb. - Vlč. kulík říční 2 louže/pole
17.04.2016 Hor. Vlčkovice čáp bílý 2 ad. hn.
13.04.2016 Hor. Vlčkovice čáp bílý 1 ad. hn.
    bělořit šedý 2 louže/pole
09.04.2016 Hor. Vlčkovice budníček menší 1  
    pěnkava obecná 1  
    drozd kvíčala min 5 1P hn.
    hrdlička zahradní 1  
03.04.2016 Rýcholka lžičák pestrý 5 2M + 3F
    kulík říční 5  
    vodouš kropenatý min 4  
    moták pochop 1  
  Kuks - zahrady rehek zahradní 1 M
    zvonek zelený 2  
    poštolka obecná 2  
    vrabec domácí 2 budka
31.03.2016 pole Kráb. - Vlč. vlaštovka obecná 1  
28.03.2016 Kuks - zahrady červenka obecná 1  
  Čertova rokle drozd zpěvný 1  
    rehek domácí 3  
    červenka obecná 2  
    dlask tlustozobý 1  
    mlynařík dlouhoocasý 2  
    čížek lesní 1  
    špaček obecný 2  
    kachna divoká 2 P na potoce
25.03.2016 Žireč - jez konipas horský 3  
  Rýcholka čírka modrá 1  
    volavka bílá 4  
    volavka popelavá 21  
    kormorán velký 20 1 mrtvý
    čejka chocholatá 4 2 P
    vodouš kropenatý 3  
    racek chechtavý 8  
    vrána ob. šedá 1  
    holub hřivnáč 100  
23.03.2016 pole Kráb. - Vlč. vodouš kropenatý 1 louže
    skřivan polní 12  
    strnad obecný 1 F
    poštolka obecná 1  
    káně lesní 1  
12.03.2016 Vlčkovický ryb. kachna divoká 30  
    sojka obecná 2  
  cesta Kuks - Vlč. mlynařík dlouhoocasý 1  
    káně lesní 1  
    poštolka obecná 1  
    strnad obecný 1 M
    sýkora babka 5  
    sojka obecná 5  
    strakapoud velký 1  
05.03.2016 Hor. Vlčkovice konipas horský 1  
27.02.2016 Rýcholka káně lesní 1  
    poštolka obecná 2  
    kachna divoká 8  
    kormorán velký 1  
    volavka popelavá 1  
    holub domácí 20  
    střízlík obecný 1  
    sýkora babka 1  
    brhlík lesní 1  
    sojka obecná 2  
    drozd kvíčala 20  
  Stanovice lom-cesta datel černý 1  
    skorec vodní 2 1 P
    hýl obecný min 10  
    kachna divoká 15  
    volavka popelavá 1 pole nad lomem
    drozd kvíčala 30  
  Hor. Vlčkovice čížek lesní 1 mrtvý (balkon)
06.02.2016 Rýcholka krahujec obecný 1 pole
    káně lesní 3  
    poštolka obecná 1 pole
    strnad obecný cca 20  
    šoupálek krátkoprstý 1  
    volavka popelavá 3 pole
    kachna divoká 7  
    bažant obecný 1 M  
    sojka obecná 2  
    kos černý 3  
30.01.2016 Hor. Vlčkovice hýl obecný min 5 u silnice
16.01.2016 Rýcholka bažant obecný 1  
    strakapoud velký 1 M  
02.01.2016 Rýcholka kos černý 20  
    sýkora koňadra 2  
    sýkora modřinka 1  
    sýkora babka 2  
    šoupálek krátkoprstý 1  
    holub domácí 2  
    volavka popelavá 1  
    brhlík lesní 1  
    straka obecná 3  
    káně lesní 1  
    poštolka obecná 1  
    strnad obecný min 30  
    kachna divoká 1 F
  Kuks - zahrady sýkora koňadra 10 krmítko
    sýkora modřinka 5 krmítko
    sýkora babka 1 krmítko
    vrabec domácí 15 krmítko
    čížek lesní 10 krmítko
    pěnkava obecná 2 krmítko
    sojka obecná 2 krmítko
    hrdlička zahradní 2 krmítko
    kos černý 2 krmítko
    strakapoud velký 1  
    brhlík lesní 1 krmítko
01.01.2016 Hor. Vlčkovice brhlík lesní 1  
    kos černý 5  
    sýkora modřinka 2  
    sýkora koňadra 1  
    sojka obecná 4  

 

NÁCHODSKO

datum místo druh počet poznámka
30.04.2016 VN Rozkoš rybák černý cca 330  
    rybák malý 1  
    rybák obecný min 5  
    racek malý cca 200  
    koliha malá 3  
    jespák bojovný 7 6M + 1F
    pisík obecný min 10  
    vodouš kropenatý 1  
    čáp černý 2 1P
    rorýs obecný min 5  
    potáplice malá 1  
    potápka černokrká 7  
    potápka roháč min 5  
    potápka malá - hlas
    slípka zelenonohá 1  
    kopřivka obecná min 7 3P + 1
    orlovec říční 1  
    moták pochop 2 1M + 1F
    moudivláček lužní 1  
    linduška rudokrká 2 1P
    bramborníček hnědý 3  
    pěnice pokřovní min 2  
    pěnice hnědokřídlá - hlas
    konopka obecná 1  
    žluva hajní 2 hlas
09.04.2016 VN Rozkoš morčák prostřední 1 F
    turpan hnědý 4  
    husice liščí 3  
    racek malý 1 ad. v p. š.
    racek černohlavý 1 ad. v s. š.
    racek chechtavý cca 3000  
    rybák obecný min 2  
    koliha malá 1  
    vlaštovka obecná min 700  
    jiřička obecná min 5  
    konipas luční 1  
    budníček menší min 1  
  Řemínek chřástal vodní 1 hlas
    potápka malá 1 hlas
    orlovec říční 1  
    pěnice černohlavá min 3  
  Šonov bělořit šedý 1 hnojiště
21.04.2016 Heřmanice (les) holub doupňák 1 hlas
    králíček obecný 1 na nahrávku
24.03.2016 Zaloňov čejka chocholatá 5  
    vodouš kropenatý 1  
05.03.2016 Šonov skřivan polní 5  
    labuť velká 6  
  Nahořany kulík zlatý min 100  
    čejka chocholatá min 300  
    konipas bílý 1  
    vrána ob. šedá 6  
    straka obecná 4  
30.01.2016 VN Rozkoš sněhule severní 2  
    datel černý 1  
    kopřivka obecná 7  
    čírka obecná cca 70  
    hohol severní 4  
    morčák velký 10  
    volavka bílá 16  
    orel mořský 2 ad.
    skřivan polní 16  
    rehek domácí 1 hnojiště
  Krábčice - les strakapoud velký 2  
    brhlík lesní 1  
    káně lesní 2  
09.01.2015 VN Rozkoš berneška bělolící 1 s husami
    ťuhýk šedý 2  
    morčák velký -  
    hohol severní -  
    husa běločelá cca 400  
    husa polní cca 200  
    kormorán velký cca 100  
    volavka bílá 4  
    volavka popelavá min 30  
    orel mořský 2  
    krahujec obecný 1 lov
    káně lesní min 10  
    poštolka obecná min 7  
    lyska černá min 110  
    koroptev polní 16  
    racek bělohlavý -  
    racek bouřní -  
    racek chechtavý -  
    ledňáček říční 2  
    skřivan polní 3 na poli
    linduška luční 1  
    konipas horský 1  
    konipas bílý 1  
    drozd kvíčala min 20  
    dlask tlustozobý min 4  
    špaček obecný 1  
    vrána obecná šedá 3  
    vrabec domácí -  
    vrabec polní -  

 

HRADECKO

datum místo druh počet poznámka
09.03.2016 Plačice volavka bílá 2  
07.03.2016 Správčický ryb. volavka bílá 10  
02.03.2016 Vysoká n/L volavka bílá 4  
    volavka popelavá 9  
    vrána ob. šedá 37  
    strnad obecný - hnojiště
    vrabec polní - hnojiště
    vrabec domácí - hnojiště
    poštolka obecná 1  
    labuť velká 2  
15.02.2016 sídliště straka obecná 2  
    hrdlička zahradní 1  
    sýkora koňadra min 5  
    sýkora modřinka min 5  
    kos černý 1 M  
12.02.2016 sídliště žluna zelená 1  
09.02.2016 Labe (Muzeum) labuť velká 22  
    kachna divoká cca 100  
    lyska černá min 10  
    slípka zelenonohá 1  
    hvízdák eurasijský 1 F  
    holub domácí 6  
  sídliště kavka obecná 20  
    havran polní 1  

 

PARDUBICKO

datum místo druh počet poznámka
18.04.2016 Opatovice n/L vlaštovka obecná 2 na drátě
01.02.2016 Opatovice n/L ledňáček říční 1  
    kachna divoká 7 4M + 3F
    střízlík obecný 1  

 

BŘECLAVSKO

datum místo druh počet poznámka
22.02.2016 ryb. Nesyt husice liščí 25  
    čejka chocholatá 75  
  lom Klentnice zedníček skalní 1  
    krahujec obecný 1  
    káně lesní 1  
  VN Nové Mlýny morčák bílý min 15  
    polák kaholka 5 3M + 2F
    polák velký 2 M
    polák chocholačka min 300  
    kachna divoká min 50  
    husa sp. cca 10 000  
  Starý rybník orel mořský 2  
    racek chechtavý cca 100  
    volavka popelavá min 15  
    husa velká min 50  
    žluna zelená 2 1 P

 

HODONÍNSKO

datum místo druh počet poznámka
22.02.2016 Jarohněvický ryb. berneška tmavá 1 přelet na pole
    husa běločelá cca 1000 přelet na pole
    husa velká min 50 přelet na pole
    zrzohlávka rudozobá 3  
    morčák velký min 1 M
    labuť velká 20  
    kormorán velký cca 30  
  pole Svatobořice-Mistřín moták pilich 1 ad. M
    krahujec obecný 1  
    lyska černá min 10  
  mutěnické rybníky potápka roháč min 6  
    špaček obecný cca 1000  
    strnad rákosní 2 1 P
    volavka popelavá min 10  

 

Vysvětlivky:

M - samec, F - samice, P - pár, juv. - letošní mladý, pull. - mládě, egg - vejce, hn. - hnízdo, přelet V - přelet na východ, 

Diskuse

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek