TRUTNOVSKO

datum místo druh počet poznámka
21.12.2015 Rýcholka kormorán velký 3  
    kachna divoká 5 P  
    strnad obecný min. 50  
    čížek lesní min. 50  
    holub domácí 11  
  Kuks - zahrady sýkora koňadra 10 krmítko
    sýkora modřinka 5 krmítko
    vrabec domácí 5 krmítko
    kos černý 1 krmítko
    sojka obecná 1  
20.12.2015 pole Kráb. - Vlč. drozd kvíčala 50  
    káně lesní 1  
    vrabec domácí 10  
24.10.2015 Kuks - zahrady volavka popelavá 10 přelet
    sýkora modřinka 1  
    kos černý 1 M
  Vlčkovický ryb. sojka obecná 2  
    brhlík lesní 5  
    žluna zelená 1  
    strakapoud velký 1  
    sýkora koňadra 1  
    sýkora modřinka 3  
    šoupálek krátkoprstý 1  
    kos černý 1 M
19.09.2015 ryb. Rabiš orlovec říční 1  
    volavka popelavá 2  
    kachna divoká 20  
    strakapoud velký 1  
    brhlík lesní 1  
    pěnkava obecná min. 5  
    sojka obecná    1  
    kos černý 1 M
  Rýcholka orel mořský 1  
    kormorán velký 7  
    ledňáček říční 1  
    žluna zelená 1  
    volavka popelavá 1 juv.
    sojka obecná 1  
17.09.2015 pole Kráb. - Vlč. bramborníček hnědý 1 M
15.09.2015 Vlčkovický ryb. ledňáček říční 1  
    káně lesní 2  
    poštolka obecná 1  
    strakapoud velký 1  
    žluna zelená 1  
    kachna divoká 2 F
    sojka obecná min. 4  
  Rýcholka ledňáček říční 1  
    mlynařík dlouhoocasý min. 5  
    žluva hajní 1  
28.08.2015 Rýcholka volavka popelavá 10  
    slípka zelenonohá 2  
    lyska černá 2  
    kachna divoká 3 1 F + 2 juv.
    polák chocholačka 2  
    poštolka obecná 1  
    káně lesní 1  
    brhlík lesní 1  
    sojka obecná 1  
    bažant obecný min. 10  
    žluna zelená 1  
    vlaštovka obecná min. 10  
  Žireč - splav konipas horský 1  
  cesta Kuks - Vlč. špaček obecný min. 100  
    jiřička obecná min. 50  
    vrabec domácí min. 50  
07.07.2015 Rýcholka pěnice pokřovní 2  
    ledňáček říční 1  
05.07.2015 Hor. Vlčkovice vrabec polní 2 u slepic
03.07.2015 cesta Kuks - Vlč. puštík obecný 1  
23.06.2015 Hor. Vlčkovice lejsek šedý 1  
    špaček obecný min. 100 juv.
    moták pochop 1  
22.06.2015 Rýcholka čejka chocholatá 3 1 P + juv.
    špaček obecný min. 200 juv.
    šoupálek krátkoprstý 1  
    kachna divoká 6 F + 5 juv.
28.05.2015 Hor. Vlčkovice drozd zpěvný 1  
    straka obecná 1  
    strakapoud velký 1  
    žluna zelená 1  
    jiřička obecná min. 10  
    vlaštovka obecná min. 5  
    sojka obecná 1  
    hrdlička zahradní 1  
    rehek domácí 1 F na hn.
    sýkora modřinka 1 P na hn.
    vrabec domácí min. 10  
    kos černý 1 M
    čáp bílý 1  
    zvonek zelený 5 F krmí 4 juv.
24.05.2015 Rýcholka volavka bílá 3  
    ledňáček říční 1 P  
    strakapoud malý 1 M
    holub hřivnáč min. 9  
    skřivan polní 1  
    střízlík obecný min. 4  
    pěnice slavíková 1 zpěv
    pěnice hnědokřídlá 1 zpěv
    budníček menší 1 zpěv
    rákosník obecný min. 1 zpěv
    rákosník zpěvný min. 1 zpěv
    rákosník proužkovaný min. 1 zpěv
    vrána obecná 1  
    žluva hajní 1 zpěv/volání
    zvonek zelený 1 juv.
    strnad obecný min. 2  
    strnad rákosní 1  
  Žireč - splav skorec vodní 1  
    konipas horský 1 P  
16.05.2015 Hor. Vlčkovice kos černý 4 pull.  
15.05.2015 Rýcholka ťuhýk obecný 1  
    potápka malá 1  
    moták pochop 1  
    pěnice černohlavá 1  
    strakapoud velký 1  
14.05.2015 Rýcholka kukačka obecná 1 zpěv
    jiřička obecná min. 20  
    polák chocholačka 3 P  
    racek chechtavý 9  
    slípka zelenonohá 1  
    volavka popelavá 2  
    labuť velká 1 P  
    vlaštovka obecná 5  
    lyska černá 4  
08.05.2015 Kuks čáp bílý 1 na komíně - odlet
07.05.2015 Kuks - zahrady rorýs obecný 9  
    vlaštovka obecná min 5  
27.04.2015 Hor. Vlčkovice čáp černý 1 přelet V
16.04.2015 Kuks - zahrady rehek zahradní 1 M
    rehek zahradní 1 egg mimo hn.
08.04.2015 Hor. Vlčkovice čáp bílý 1 na hnízdě
04.04.2015 Rýcholka husice nilská 1  
    hvízdák eurasijský 1 P  
    kachna divoká min 6 P  
    slípka zelenonohá 2  
    lyska černá 2  
    mlynařík dlouhoocasý 2  
    sýkora babka 3  
    červenka obecná 3  
    kos černý min 2  
    pěnkava obecná 2  
    špaček obecný 5  
    drozd kvíčala min 2  
    brhlík lesní 3  
    čejka chocholatá 1  
    káně lesní 1  
    sýkora modřinka min 5  
  Kuks - zahrady poštolka obecná 3  
    červenka obecná 2  
    hrdlička zahradní 2  
    sojka obecná 1  
29.03.2015 Dol. Vlčkovice poštolka obecná 1  
28.03.2015 Rýcholka hvízdák eurasijský 15 min. 8M + 7F
    strakapoud velký 2  
    pěnkava obecná 3  
    káně lesní 4  
  Žireč - splav žluna zelená 1  
27.03.2015 Stanovice (jez) skorec vodní 1  
  Stanovice (lom) brhlík lesní 1  
21.03.2015 Rýcholka husice nilská 4  
    sojka obecná 4  
    volavka popelavá 2  
    labuť velká 1  
    špaček obecný cca 80  
    drozd kvíčala cca 30  
    kachna divoká 6  
    bažant obecný 1 M
    kos černý 6  
    konipas bílý 1  

 

NÁCHODSKO

datum místo druh počet poznámka
24.09.2015 VN Rozkoš jespák obecný 40  
    jespák rezavý 1  
    kamenáček pestrý 2  
    kulík bledý 3  
    kulík písečný 2  
    vodouš bahenní 1  
    vodouš kropenatý 1  
    rybák černý 5  
    rybák dlouhoocasý 1  
    chřástal vodní 1 zpěv
    pisík obecný 5  
    bekasina otavní 5  
    čejka chocholatá 150  
    konipas horský min. 20  
    konipas bílý min. 20  
    ledňáček říční 1  
    racek chechtavý min. 100  
    racek bělohlavý/středomoř. 30  
    čírka obecná 30  
    kormorán velký 30  
    potápka malá     2  
    potápka roháč 4  
    čížek lesní min. 10  
    lejsek šedý 2  
    skřivan polní 1  
    stehlík obecný min. 20  
    strnad rákosní 1  
    orlovec říční 2  
    moták pochop 1 M
    káně lesní 4  
    poštolka obecná 5  
    volavka bílá 17  
    volavka popelavá 40  
16.09.2015 Tuří rybník orel mořský 1  
    konipas horský 1  
    červenka obecná 1  
    kachna divoká min. 100  
    volavka popelavá 12  
    sojka obecná 1  
03.07.2015 Jaroměř kavka obecná 1  
23.06.2015 Nahořany čejka chocholatá min. 20  
  VN Rozkoš potápka roháč 1 P  
21.06.2015 Ostaš - Žďár n/M krkavec velký 1  
    čáp bílý 1 P  
    pěnkava obecná 1 P  
    rehek zahradní F
19.06.2015 NMnM - Krčín vrabec domácí 2 mrtvý juv.
27.05.2015 Krábčice čáp bílý 1  
22.05.2015 Nahořany racek bouřní 1 ml.
  NMnM - Krčín konopka obecná 1 P  
20.05.2015 Nahořany racek středomořský 4 1 ml. pták
    racek chechtavý min. 60  
18.05.2015 Labe - Brod šoupálek krátkoprstý 1  
    volavka popelavá 1  
  Heřmanice čáp bílý 1 hn. na komíně
17.05.2015 Labe - Slotov konipas horský 2  
    cvrčilka zelená 1 zpěv
    stehlík obecný 1  
    brhlík lesní 1  
15.05.2015 NMnM - Krčín jiřička obecná min. 5 hn.
13.05.2015 VN Rozkoš potáplice malá 1  
    potápka roháč 2  
    čejka chocholatá 1  
    racek chechtavý min. 30  
    konipas bílý 4  
    vlaštovka obecná min. 4  
18.04.2015 NMnM - Krčín kos černý 1 M mrtvý
04.04.2015 Krábčice volavka popelavá 1  
    drozd zpěvný 1  
03.04.2015 VN Rozkoš hohol severní 1  
    havran polní 1  
    pěnkava obecná min. 30  
    pěnkava jikavec min. 30  
26.03.2015 VN Rozkoš labuť zpěvná 1 na poli
  NMnM - Krčín mlynařík dlouhoocasý 1  
    drozd zpěvný 1  
    holub domácí 1  
25.03.2015 Nahořany kulík zlatý 60  
    čejka chocholatá cca 500  
    koroptev polní 2  
    hrdlička zahradní 2  
    racek chechtavý min. 200  
23.03.2015 VN Rozkoš potápka roháč 7  
    polák chocholačka cca 30  
    lyska černá cca 50  
    labuť velká 3  
    racek chechtavý 3  
    drozd zpěvný 1  
    kachna divoká 5 P  
  NMnM - Krčín sýkora koňadra 2  
    vrabec domácí 2 hn.

 

RYCHNOVSKO

datum místo druh počet poznámka
16.09.2015 ryb. Závěšťák labuť velká 7 1 P + 5 juv.
    kachna divoká 15  
    volavka popelavá 12  
    potápka malá 1 P  
    káně lesní 5  
    moták pochop 1  
    vrabec polní 1  
25.03.2015 ryb. Závěšťák husa velká 1  
    labuť velká 2 krm.+ hn.
24.03.2015 ryb. Broumar kormorán velký 12  
    polák chocholačka 1  
    labuť velká 7 1 pull.
    racek chechtavý 25  

 

KRÁLOVEHRADECKO

datum místo druh počet poznámka
16.09.2015 Černilov - pole volavka popelavá 1  
    poštolka obecná 3  
    holub domácí 20  
    kachna divoká 20  
    jiřička obecná 1  
    čejka chocholatá 1  
05.04.2015 Kosice - pole jeřáb popelavý 3  
25.03.2015 Černilov - pole čejka chocholatá 2 sběr potravy

 

JIČÍNSKO

datum místo druh počet poznámka
18.04.2015 Milhohlídka - Jičín sojka obecná 3  
    strakapoud velký 2  
    holub domácí 2  
    kos černý 1  
    sýkora koňadra 1  
    žluna zelená 1  

 

PARDUBICKO

datum místo druh počet poznámka
10.12.2015 Opatovice n/L kachna divoká 6 3P
16.11.2015 Opatovice n/L kavka obecná cca 50  
26.08.2015 Opatovice n/L žluna zelená 1 zpěv
    straka obecná 1  

 

Vysvětlivky:

M - samec, F - samice, P - pár, juv. - letošní mladý, pull. - mládě, egg - vejce, hn. - hnízdo, přelet V - přelet na východ, 

Diskuse

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek